ADVANCED OPEN WATER INSTRUKTOR (AOWI)

ADVANCED OPEN WATER INSTRUKTOR jest stopniem instruktorskim potwierdzającym Twoje doświadczenie i umiejętności szkoleniowe.

CZAS TRWANIA: 25 h / 30 h
Cena kursu: 2500 zł
Opis kursu

Stopień ten uzyskują Instruktorzy SSI posiadający potwierdzenie wyszkolenia minimum 15 nurków oraz posiadają możliwość szkolenia minimum 4 specjalizacji.

Stopień ADVENCED OPEN WATER INSTRUKTOR otrzymujesz automatycznie po spełnieniu wszystkich wymagań.

Najprostszym sposobem uzyskania stopnia jest uczestnictwo w szkoleniu, które zaczyna się następnego dnia po zakończeniu IE.

Proponuję 5 specjalizacji dopasowanych do Twojego profilu działalności oraz szerokości geograficznej, w której szkolisz.

Wymagania wstępne
  • ukończone co najmniej 18 lat
  • stopień INSTRUKTOR OPEN WATER SSI
  • co najmniej 100 zalogowanych nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 65 godzinach
  • wszyscy kandydaci biorący udział w kursie profesjonalnym SSI muszą mieć scany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów przesłanych do ODiN przed certyfikacją:
    • badania lekarskie uprawniające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
    • certyfikat szkolenia z reanimacji, nie starszy niż 2 lata
    • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy), nie starszy niż 2 lata
    • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

  • maska, fajka, płetwy
  • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
  • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
  • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem (może być ze integrowanym pasem balastowym)
  • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
  • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
  • komputer nurkowy – zalecany lub Głębokościomierz i czasomierz
  • kompas
  • przyrząd do cięcia pod wodą
  • tabliczka do zapisywania pod wodą
  • POLECANE - ręcznik, klapki, czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć :

  • zalogowanych co najmniej 100 nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum  65 godzinach
  • zaliczone wszystkie umiejętności praktyczne i teoretyczne w zakresie prowadzenia wykładów, prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych dla określonych specjalizacji
  • zaliczone egzaminy na 90%
  • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
  • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

  • podręczniki ze swoich kursów SSI lub materiały w wersji elektronicznej
  • materiały DVD SSI ze swoich kursów
  • logbook
  • tabele nurkowań bezdekompresyjnych SSI plastikowe lub wersji elektronicznej
  • tabele ekwiwalentnej głębokości i CNS
  • cue cards (tabliczki na basen – Instruktor Open Water, Diveguide, DiveCon)
  • materiały w wersji elektronicznej na kursy wybranych specjalizacji (polecane posiadanie laptopa lub tabletu) wersja elektroniczna diamentowa
  • zestaw rejestracyjny, training records
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu od 25 do 30 godzin, zależny od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy. Zazwyczaj tego typu kurs zajmuje pełne 3 dni. Startujemy w poniedziałek rano i i kończymy po pełnych 3 dniach czyli w środę.

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu ADVANCED OPEN WATER INSTUKTOR będziesz mógł:

  • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu wybranych 5 SPECJALIZACJI, KTÓRE UZNASZ W SWOIM BIZNESIE ZA WARTOŚCIOWE
  • uczestniczyć w kursach DIVEMASTER INSTRUCTOR
Cena: 2500 zł
Cena zawiera
  • materiały szkoleniowe eletroniczne w wersji Diamond
  • zestaw rejestracyjny i trening records DLA WYBRANYCH SPECJALIZACJI
  • wykłady teoretyczne
  • zajęcia na basenie
  • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
  • certyfikat
  • cude cards na wszystkie wybrane SPECJALIZACJE
Cena nie zawiera
  • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu