ADVANCED OPEN WATER INSTRUKTOR (AOWI)

ADVANCED OPEN WATER INSTRUKTOR jest stopniem instruktorskim potwierdzającym Twoje doświadczenie i umiejętności szkoleniowe.

CZAS TRWANIA: 25 h / 30 h
Cena kursu: 2500 zł
Opis kursu

Stopień ten uzyskują Instruktorzy SSI posiadający potwierdzenie wyszkolenia minimum 15 nurków oraz posiadają możliwość szkolenia minimum 4 specjalizacji.

Stopień ADVENCED OPEN WATER INSTRUKTOR otrzymujesz automatycznie po spełnieniu wszystkich wymagań.

Najprostszym sposobem uzyskania stopnia jest uczestnictwo w szkoleniu, które zaczyna się następnego dnia po zakończeniu IE.

Proponuję 5 specjalizacji dopasowanych do Twojego profilu działalności oraz szerokości geograficznej, w której szkolisz.

Wymagania wstępne
 • ukończone co najmniej 18 lat
 • stopień INSTRUKTOR OPEN WATER SSI
 • co najmniej 100 zalogowanych nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 65 godzinach
 • wszyscy kandydaci biorący udział w kursie profesjonalnym SSI muszą mieć scany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów przesłanych do ODiN przed certyfikacją:
  • badania lekarskie uprawniające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
  • certyfikat szkolenia z reanimacji, nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy), nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub Głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - ręcznik, klapki, czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć :

 • zalogowanych co najmniej 100 nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum  65 godzinach
 • zaliczone wszystkie umiejętności praktyczne i teoretyczne w zakresie prowadzenia wykładów, prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych dla określonych specjalizacji
 • zaliczone egzaminy na 90%
 • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
 • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

 • podręczniki ze swoich kursów SSI lub materiały w wersji elektronicznej
 • materiały DVD SSI ze swoich kursów
 • logbook
 • tabele nurkowań bezdekompresyjnych SSI plastikowe lub wersji elektronicznej
 • tabele ekwiwalentnej głębokości i CNS
 • cue cards (tabliczki na basen – Instruktor Open Water, Diveguide, DiveCon)
 • materiały w wersji elektronicznej na kursy wybranych specjalizacji (polecane posiadanie laptopa lub tabletu) wersja elektroniczna diamentowa
 • zestaw rejestracyjny, training records
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu od 25 do 30 godzin, zależny od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy. Zazwyczaj tego typu kurs zajmuje pełne 3 dni. Startujemy w poniedziałek rano i i kończymy po pełnych 3 dniach czyli w środę.

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu ADVANCED OPEN WATER INSTUKTOR będziesz mógł:

 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu wybranych 5 SPECJALIZACJI, KTÓRE UZNASZ W SWOIM BIZNESIE ZA WARTOŚCIOWE
 • uczestniczyć w kursach DIVEMASTER INSTRUCTOR
Cena: 2500 zł
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne w wersji Diamond
 • zestaw rejestracyjny i trening records DLA WYBRANYCH SPECJALIZACJI
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • cude cards na wszystkie wybrane SPECJALIZACJE
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu