ASSISTAN INSTRUCTOR (AI) (ISO 24802-1)

Stopień Assistant Instructor  jest pierwszym programem nadającym uprawnienia do nauczania nurkowania.

CZAS TRWANIA: 45 - 55 h / 4-5 dni / 2 weekendy
Cena kursu: 3722 zł
Opis kursu

Stopień Asistant Instructor jest pierwszym programem nadającym uprawnienia do nauczania nurkowania. Kurs ma na celu przygotowanie Cię do prowadzenia zajęć teoretycznych, zajęć basenowych oraz nurkowań szkoleniowych z programu Open Water Diver pod nadzorem instruktora. Program ten przygotowuje i pokazuje jak właściwie prowadzić zajęcia kursu SSI Scuba Skills Update, SSI Snorkeling a także SSI Try Scuba w wersji basenowej jako niezależny prowadzący.

Ukończenie kursu AI daje możliwość uczestniczenia w kursie instruktorskim lub przejście do Poziomu TRAINING SPECJALIST.

Wymagania wstępne
 • ukończone co najmniej 18 lat,
 • certyfikat DIVEMASTER SSI lub równorzędny innej organizacji uznanej federacji lub wyższy (patrz tabelka stopni profesjonalnych),
 • co najmniej 60 zalogowanych nurkow w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 40 godzinach
 • skany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów przesłanych do ODiN przed podjęciem ostatecznej certyfikacji:
  • badania lekarskie uprawniające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
  • certyfikat szkolenia z reanimacji, nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy), nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza, odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem, (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą

Polecane: 

 • ręcznik
 • klapki
 • czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć:

 • zalogowanych co najmniej 75 nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 50 godzinach
 • zaliczony test z umiejętności pływackich i nurkowych
 • zaliczone wszystkie umiejętności praktyczne i teoretyczne określone w podręczniku instruktorskim DIVE CONTROL SPECJALIST
 • zaliczone wszystkie elementy kursu Assistant Instructor
 • zaliczony na 90% egzamin końcowy
 • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
 • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

 • podręczniki ze swoich kursów SSI lub materiały w wersji elektronicznej
 • materiały DVD SSI ze swoich kursów
 • logbook
 • tabele nurkowań bezdekompresyjnych SSI (plastikowe lub wersji elektronicznej)
 • materiały w wersji elektronicznej na kurs Dive GUIDE (polecane posiadanie laptopa lub tabletu ) Digital Kit DIVE GUIDE wersja standard lub Diamond
 • zestaw rejestracyjny, training records
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu od 45 do 55 godzin, zależny od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy. Zazwyczaj tego typu kurs zajmuje pełne 4-5 dni, co daje 2 weekendy pod warunkiem, że grupa jest dobrze przygotowana. Zajęcia są ustalane z grupą indywidualnie.

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu Assistant Instructor będziesz mógł:

 • prowadzić i organizować wycieczki podwodne dla licencjonowanych nurków
 • nauczać nurkowania w ABC
 • pracować w bazach nurkowych jako przewodnik
 • prowadzić PROGRAMY:
  • Scuba Rangers (nurkowanie dla dzieci)
  • Spróbuj Nurkowania (TRY SCUBA)
  • Przypomnienie umiejętności (Program przypomnienie umiejętności z Open Water Diver )
 • nauczać na Kursie Open Water Diver pod nadzorem instruktora sesji teoretycznych oraz sesji basenowych
 • asystować na kursie Open Water Diver w czasie nurkowań na wodach otwartych i prowadzić wycieczki podwodne, posiadając pod opieka nie więcej niż dwóch uczniów
 • uczestniczyć w kursie TRENING SPECJALIST
 • uczestniczyć w kursie INSTRUKTOR OPEN WATER SSI
Cena: 3722 zł
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe Assistant Instructor 
 • zestaw rejestracyjny i trening records Assistant Instructor
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • W przypadku kiedy jesteś Divemasterm z innej organizacji jak SSI dopłata 376 pln za Professional Fee
 • Uwaga ceny netto, ceny policzone przy kursie Euro 4,7 pln za 1 euro
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania
 • wyżywienia
 • transportu na i z miejsca kursu