ASSISTAN INSTRUCTOR TRAINER (AIT)

 ASSISTAN INSTRUCTOR  TRAINER (AIT)  jest stopniem instruktorskim pozwalającym nadawać stopień DIVE CON oraz uprawniającym do prowadzenia asyst w trakcie kursów instruktorskich.

CZAS TRWANIA: 35 h / 45 h
Cena kursu: 3300 zł
Wymagania wstępne
 • ukończone co najmniej 18 lat
 • stopień Divemaster Instruktor SSI lub równorzędny innej organizacji uznanej federacji lub wyższy (patrz tabelka stopni profesjonalnych)
 • co najmniej 30 wyszkolonych i certyfikowanych nurków na stopień Scuba Diver lub Open Water Diver
 • wszyscy kandydaci biorący udział w kursie profesjonalnym SSI muszą mieć skany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów przesłanych do ODIN przed certyfikacją:
  • badania lekarskie uprawniające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
  • certyfikat szkolenia z reanimacji, nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy),  nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - ręcznik, klapki, czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć :

 • zaliczone wszystkie umiejętności praktyczne i teoretyczne w zakresie prowadzenia wykładów, prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych opisane na kursie ASSISTAN INSTRUCTOR  TRAINER (AIT) SSI
 • zaliczony egzamin  na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia:
  • wykładów,
  • zajęć pod wodą na basenie i wodach otwartych
 • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
 • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

 • zestaw materiałów w wersji elektronicznej dla kursu ASSISTAN INSTRUCTOR  TRAINER  SSI
 • opcjonalnie Assistant Instruktor Trainer  Cue Cards
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu od 35 do 45 godzin, zależny od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy. Zazwyczaj tego typu kurs zajmuje pełne 5 dni. Startujemy w piątek wieczorem i kończymy w środę wieczorem.  

Jeżeli szkoliłeś się w innej organizacji niż SSI, daj znać, a znajdziemy dla Ciebie odpowiednią opcję.

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu ASSISTAN INSTRUCTOR  TRAINER  będziesz mógł:

 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ na stopień ASSISTAN INSTRUCTOR  (AI) SSI
 • asystować w kursach Instruktorskich
Cena: 3300 zł
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne w wersji diamond
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • cude cards na wszystkie wymienione kursy
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu