DIVE GUIDE (DG) (ISO 24801-3)

Stopień Dive Guide jest pierwszym profesjonalnym stopniem nurkowym w drabinie kursów dla profesjonalistów SSI.

Olsztyn
CZAS TRWANIA: 35 h / 45 h
Cena kursu: 5000 zł
Opis kursu

Kurs ma na celu przygotowanie Cię do prowadzenia certyfikowanych nurków na wycieczki pod wodą oraz daje możliwość nauczania nurkowania w sprzęcie ABC (maska, fajka, płetwy).              W trakcie kursu nauczymy Cię jak prowadzić i nadzorować grupę pod wodą, jakie zadania logistyczne stoją przed każdym przewodnikiem nurkowym, jaka jest specyfika pracy w różnych warunkach i krajach. Po ukończeniu kursu będziesz mógł pracować jako profesjonalny dive guide na całym świecie. 

Wymagania wstępne
 • ukończone co najmniej 18 lat
 • ukończony program zaawansowany Adventurer lub wyższy lub równoważny innej  uznanej federacji (patrz tabelka stopni rekreacyjnych)
 • certyfikat nurka Stress & Rescue lub jego odpowiednik w innej uznanej federacji
 • co najmniej 40 zalogowanych nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 25 godzinach
 • certyfikaty w następujących specjalizacjach lub  udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu nurkowań
 • conajmniej 5 nurkowań z zakresu:
  • nurkowania lub specjalizacja Nawigacja
  • nurkowania lub specjalizacja Nocne nurkowanie / Ograniczona widoczność
  • nurkowania lub specjalizacja Głębokie nurkowanie
 • POLECANE JEST aby wszyscy kandydaci SSI DIVE PROFESJONAL byli certyfikowanymi Nurkami Nitroxowymi
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza, odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - ręcznik, klapki, czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć :

 • zalogowanych co najmniej 50 nurkowań w wodach otwartych o  łącznie  wynurkowanych minimum 25 godzinach
 • zaliczony test z umiejętności pływackich i nurkowych
 • zaliczone wszystkie elementy kursu DIVE GUIDE
 • zaliczony na 90% egzamin końcowy
 • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
 • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI

Wszyscy kandydaci biorący udział w kursie  profesjonalnym SSI muszą dołączyć skany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów, których oryginały przed ostateczną ceryfikacją zostaną przesłane do ODiN:

 • badania lekarskie zezwalające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
 • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy),  nie starszy niż 2 lata
 • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

 • podręczniki ze swoich kursów SSI lub materiały w wersji elektronicznej
 • materiały DVD SSI ze swoich kursów
 • logbook
 • tabele nurkowań bezdekompresyjnych SSI (plastikowe lub wersji elektronicznej)
 • materiały w wersji elektronicznej na kurs Dive GUIDE (polecane posiadanie laptopa lub tabletu) Digital Kit DIVE GUIDE wersja standard lub Diamond
 • zestaw rejestracyjny, training records
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu od 35 do 45 godzin. Zależny jest od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy. Do zrealizowania jest 6 wykładów, każda sesja po około 3 h oraz zajęcia basenowe, a także około 10-12 nurkowań. Zazwyczaj tego typu kurs zajmuje pełne 3 weekendy razem z oceną zajęć praktycznych.   Zajęcia są ustalane z grupą indywidualnie. 

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu DIVE GUIDE będziesz mógł:

 • prowadzić i organizować wycieczki podwodne dla licencjonowanych nurków
 • nauczać nurkowania w ABC
 • pracować w bazach nurkowych jako przewodnik
 • po ukończeniu kursu Science od Diving aplikować na stopień DIVEMASTER (automatycznie)
 • uczestniczyć w kursie Assistant Instructor po ukończeniu kursu Science of Diving
Cena: 5000 zł
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe DIVE GUIDE 
 • opłatę rejestracyjną Profesional Fee
 • zestaw Dive Guide/Divemaster 
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • Uwaga ! cenna netto (materiały przeliczne po kursie 4,7 pln za 1 Euro) 
 • Kursy PARP + 25% do ceny Kursu
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu