DIVEMASTER INSTRUKTOR

DIVEMASTER INSTRUKTOR jest stopniem instruktorskim potwierdzającym Twoje doświadczenie i umiejętności szkoleniowe.

CZAS TRWANIA:
Cena kursu: 260 zł
Opis kursu

Po kursie zdobędziesz uprawnienia do certyfikowania Divemasterów. Najlepszym sposobem do szkolenia jest nauka w domu i egzamin on-line w ODiN.

Wymagania wstępne
 • ukończone co najmniej 18 lat
 • stopień ADVANCED OPEN WATER INSTRUKTOR SSI
 • uprawnienia do szkolenia specjalizacji Science of Diving
 • należy zakupić materiały do domowej nauki

Wszyscy kandydaci biorący udział w kursie  profesjonalnym SSI muszą mieć  skany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów przesłanych do ODiN przed certyfikacją:

 • badania lekarskie uprawniające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
 • certyfikat szkolenia z reanimacji, nie starszy niż 2 lata
 • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy),  nie starszy niż 2 lata
 • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Wymagania sprzętowe
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć:

 • minimum 30 wyszkolonych nurków z czego:
 •   co najmniej 3 na stopień Stress & Rescue
 •   co najmniej 3 na stopień Dive Guide
 •   co najmniej 3 na stopień Science od Diving
 • zaliczone wszystkie umiejętności praktyczne i teoretyczne w zakresie prowadzenia wykładów, prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych dla określonych specjalizacji
 • zaliczone egzaminy na 90%
 • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
 • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

 • podręczniki ze swoich kursów SSI lub materiały w wersji elektronicznej
Czas trwania kursu

Zależny jest od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy kursanta.

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu DIVEMASTER INSTUKTOR będziesz mógł:

 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu DIVEMASTER
 • uczestniczyć w kursie DIVE CONTROL SPECJALIST INSTRUCTOR
Cena: 260 zł
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe elektroniczne w wersji diamentowej
 • zestaw rejestracyjny i zestaw treningowy
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu