DIVEMASTER

DiveMaster to wyższa forma przewodnika nurkowego.

Olsztyn
CZAS TRWANIA: 45 h
Cena kursu: 6500 zł
Opis kursu

DiveMaster jest tytułem wyróżniającym nurka jako doskonałego znawcę sprzętu nurkowego, fizjopatologii nurkowania oraz przewodnika nurkowego, z którym  można bezpiecznie zanurzyć się pod wodę.

Wymagania wstępne
 • ukończone co najmniej 18 lat
 • ukończony program zaawansowany Adventurer lub wyższy lub równoważny innej uznanej federacji  (patrz tabelka stopni rekreacyjnych)
 • certyfikat nurka Stress & Rescue lub jego odpowiednik w innej uznanej federacji
 • specjalizacja Science of Diving
 • zalogowanych 60 nurkowań o łącznym czasie pod wodą minimum 40 godzin
 • status aktywnego profesjonalisty SSI
 • certyfikaty w następujących specjalizacjach lub  udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu nurkowań.
 • co najmniej 5 nurkowań z zakresu:
  • nurkowania lub specjalizacja Nawigacja
  • nurkowania lub specjalizacja Nocne nurkowanie / Ograniczona widoczność
  • nurkowania lub specjalizacja Głębokie nurkowanie
 • POLECANE JEST aby wszyscy kandydaci SSI DIVE PROFESJONAL byli certyfikowanymi Nurkami Nitroxowymi
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza, odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - ręcznik, klapki, czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć:

 • zalogowanych co najmniej 50 nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 25 godzinach
 • zaliczony test z umiejętności pływackich i nurkowych
 • zaliczone wszystkie elementy kursu DIVE GUIDE
 • zaliczony na 90% egzamin końcowy
 • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
 • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI

 Wszyscy kandydaci biorący udział w kursie  profesjonalnym SSI muszą dołączyć skany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów, których oryginały przed ostateczną ceryfikacją zostaną przesłane do ODiN:

 • badania lekarskie zezwalające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
 • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy),  nie starszy niż 2 lata
 • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

 • podręczniki ze swoich kursów SSI lub materiały w wersji elektronicznej
 • materiały DVD SSI ze swoich kursów
 • logbook
 • tabele nurkowań bezdekompresyjnych SSI (plastikowe lub wersji elektronicznej)
 • materiały w wersji elektronicznej na kurs Dive GUIDE (polecane posiadanie laptopa lub tabletu ) Digital Kit DIVE GUIDE wersja standard lub Diamond
 • zestaw rejestracyjny, training records
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu od 35 do 45 godzin. Zależny jest od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy. Do zrealizowania jest 6 wykładów, każda sesja po około 3 h oraz zajęcia basenowe, a także około 10-12 nurkowań. Zazwyczaj tego typu kurs zajmuje pełne 3 weekendy razem z oceną zajęć praktycznych.   Zajęcia są ustalane z grupą indywidualnie. 

+ specjalizacja Science of Diving  (realizacja w 1 weekend)

Uprawnienia po kursie

DiveMaster może prowadzić aktywny DiveMaster Instruktor lub Instruktor z wyższym stopniem. Instruktor bezpośrednio nadzoruje, naocznie obserwuje i ocenia wszystkie umiejętności oraz wiedzę wymaganą w ramach programu.

Po uzyskaniu licencji, DiveMaster może:

 • pracować w bazach nurkowych jako przewodnik nurkowy
 • prowadzić wycieczki podwodne dla licencjonowanych nurków
 • nauczać nurkowania w ABC po zaliczeniu odpowiedniego modułu instruktorskiego - Snorkeling Instructor
 • wydawać licencję Snorkel Diver
 • uczestniczyć w kursie SSI Dive Control Specialist
 • korzystać z systemu ODiN

DiveMaster nie może:                                               

 • prowadzić szkoleń SSI dla nielicencjonowanych nurków, jak również nauczać  podczas tego typu szkoleń.
Cena: 6500 zł
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe DIVE GUIDE
 • opłatę rejestracyjną Professional Fee
 • Zastaw Dive Guide/Divemaster 
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • wszystkie opłaty związane z kursem  science of diving 
 • UWAGA  - cena netto, materiały policzone po kursie 4,7 pln za 1 euro
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu