DIVEMASTER

DiveMaster to wyższa forma przewodnika nurkowego.

CZAS TRWANIA: 35 h / 45 h
Cena kursu: 2500 zł
Opis kursu

DiveMaster jest tytułem wyróżniającym nurka jako doskonałego znawcę sprzętu nurkowego, fizjopatologii nurkowania oraz przewodnika nurkowego, z którym  można bezpiecznie zanurzyć się pod wodę.

Wymagania wstępne
  • ukończone co najmniej 18 lat
  • ukończony program zaawansowany Adventurer lub wyższy lub równoważny innej uznanej federacji  (patrz tabelka stopni rekreacyjnych)
  • certyfikat nurka Stress & Rescue lub jego odpowiednik w innej uznanej federacji
  • specjalizacja Science of Diving
  • zalogowanych 60 nurkowań o łącznym czasie pod wodą minimum 40 godzin
  • status aktywnego profesjonalisty SSI
  • certyfikaty w następujących specjalizacjach lub  udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tego typu nurkowań.
  • co najmniej 5 nurkowań z zakresu:
    • nurkowania lub specjalizacja Nawigacja
    • nurkowania lub specjalizacja Nocne nurkowanie / Ograniczona widoczność
    • nurkowania lub specjalizacja Głębokie nurkowanie
  • POLECANE JEST aby wszyscy kandydaci SSI DIVE PROFESJONAL byli certyfikowanymi Nurkami Nitroxowymi
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

  • maska, fajka, płetwy
  • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
  • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza, odpowiednimi długościami węży i manometrem
  • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem (może być ze integrowanym pasem balastowym)
  • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
  • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
  • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
  • kompas
  • przyrząd do cięcia pod wodą
  • tabliczka do zapisywania pod wodą
  • POLECANE - ręcznik, klapki, czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć:

  • zalogowanych co najmniej 50 nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 25 godzinach
  • zaliczony test z umiejętności pływackich i nurkowych
  • zaliczone wszystkie elementy kursu DIVE GUIDE
  • zaliczony na 90% egzamin końcowy
  • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
  • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI

 Wszyscy kandydaci biorący udział w kursie  profesjonalnym SSI muszą dołączyć skany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów, których oryginały przed ostateczną ceryfikacją zostaną przesłane do ODiN:

  • badania lekarskie zezwalające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
  • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy),  nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

  • podręczniki ze swoich kursów SSI lub materiały w wersji elektronicznej
  • materiały DVD SSI ze swoich kursów
  • logbook
  • tabele nurkowań bezdekompresyjnych SSI (plastikowe lub wersji elektronicznej)
  • materiały w wersji elektronicznej na kurs Dive GUIDE (polecane posiadanie laptopa lub tabletu ) Digital Kit DIVE GUIDE wersja standard lub Diamond
  • zestaw rejestracyjny, training records
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu od 35 do 45 godzin. Zależny jest od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy. Do zrealizowania jest 6 wykładów, każda sesja po około 3 h oraz zajęcia basenowe, a także około 10-12 nurkowań. Zazwyczaj tego typu kurs zajmuje pełne 3 weekendy razem z oceną zajęć praktycznych.   Zajęcia są ustalane z grupą indywidualnie. 

+ specjalizacja Science of Diving  (realizacja w 1 weekend)

Uprawnienia po kursie

DiveMaster może prowadzić aktywny DiveMaster Instruktor lub Instruktor z wyższym stopniem. Instruktor bezpośrednio nadzoruje, naocznie obserwuje i ocenia wszystkie umiejętności oraz wiedzę wymaganą w ramach programu.

Po uzyskaniu licencji, DiveMaster może:

  • pracować w bazach nurkowych jako przewodnik nurkowy
  • prowadzić wycieczki podwodne dla licencjonowanych nurków
  • nauczać nurkowania w ABC po zaliczeniu odpowiedniego modułu instruktorskiego - Snorkeling Instructor
  • wydawać licencję Snorkel Diver
  • uczestniczyć w kursie SSI Dive Control Specialist
  • korzystać z systemu ODiN

DiveMaster nie może:                                               

  • prowadzić szkoleń SSI dla nielicencjonowanych nurków, jak również nauczać  podczas tego typu szkoleń.
Cena: 2500 zł
Cena zawiera
  • materiały szkoleniowe DIVE GUIDE Diamond
  • opłatę rejestracyjną DIVE GUIDE
  • restaw rejestracyjny i trening records
  • wykłady teoretyczne
  • zajęcia na basenie
  • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
  • certyfikat
  • wszystkie opłaty związane z kursem  science of diving
Cena nie zawiera
  • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu