INSTRUKTOR SPECJALIZACJI DEEP DIVING

Kurs Instruktora specjalizacji Deep Diving to kurs przygotowujący do prowadzenia kursu , który nadaj najgłębsze uprwanienia w nurkowaniu rekreacyjnym.

CZAS TRWANIA: 2 dni - 18 godzin
Cena kursu: 1300 pln przy dwóch kandydatach - popatrz na opcję Advanced Speciality Instructor
Opis kursu

 Kurs Instruktora Specjalizacji Deep Diving przygotowuje do prowadzenia kursu po którym nurek uzyskuje najgłębsze uprawnienia w nurkowaniu rekreacyjnym - mozliwośc nurkowania do 40 metrów. Kurs Deep diving jest ważnym kursem gdyż bardzo czesto jest podstawa do nurkowań głębokich, nurkowań z dodatkową dekompresją, więc kurs na instruktora musi uświadomić jak ważne uprawnienia będzie mógł nadawać. 

 

Wymagania wstępne
 • Minimalny wiek 18 lat 
 • Stopiń Open Water Instruktor 
 • Specjalizacja Deep Diving
 • skany (cyfrowe kopie) nastepujących dokumnetów przesłanych na profil SSI przed certyfikacją:
 • badania lekarskie
 • certyfikat szkolenia z reanimacji i pierwszej pomocy, nie starszy niż dwa lata 
 • certyfikat pierwszej pomocy tlenowej 
 • ubezpieczenie OC 
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem, (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - latarka 
 • NIEZBĘDNE  - boja + szpulka
Wymagania egzaminacyjne

 Aby certyfikacja przebiegła pomyslnie nalezy mieć 

 •  Zaliczony egzamin na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia wykładów  i nurkowań na wodach otwartych  

   Abyś uzyskał uprawnienia należy:

  • posiadać ubezpiecznie OC dla profesjonalistów,
  • posiadać afiliację przy aktywnym Centrum Nurkowym lub Resorcie SSI,
  • posiadać ważne badania, 
  • posiadac ważny certyfikat pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej.
Materiały na kurs

    Kandydat na kurs powinien posiadać nastepujące materiały :

 • uzupełniony logbook w aplikacji My SSI
 • podręcznik i materiały DVD z kursu Deep Diving
 • tabele nurkowan rekreacyjnych SSI
 • materiały w wersji elektronicznej na Kurs Instruktor Specjalizacji Deep Diving
 • tabliczkę do zapisywania pod wodą 
Czas trwania kursu

Maksymalny czas trwania kursu 2 dni , maksymalna ilość kandydatów na stopien instruktora specjalizacji deep diving 3. 

Uprawnienia po kursie

 Po uzyskaniu certyfikatu Instructor Deep Diving  będziesz mógł nauczać i certyfikować na stopień Deep Diving czyli nadawać uprawnienia do nurkowania głębokość 40 metrów.   

Cena: 1300 pln przy dwóch kandydatach - popatrz na opcję Advanced Speciality Instructor
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne 
 • zestaw rejestracyjny i trening records specjalizacji Instruktor Deep Diving 
 • wykłady teoretyczne oraz warsztaty
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • cude cards 
 • UWAGA  - cena netto, materiały policzone po kursie 4,7 pln za 1 Euro
 •  Kursy PARP + 25% do ceny Kursu
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu