INSTRUKTOR SPECJALIZACJI ICE DIVING

Kurs Instruktora Specjalizacji ICE Diving przygotowuje do prowadzenia kursu po którym nurek uzyskuje umiejętności i  uprawnienia do nurkowania pod lodem.  Kurs Instruktora Ice diving daje możliwość pokazania i wykonania pierwszych nurkowań w przestrzeniach zamkniętych i co ważne daje możliwość nurkowania na naszych terenach zimą.

CZAS TRWANIA: 2 dni
Cena kursu: 1200
Opis kursu

Kurs Instruktora Specjalizacji ICE Diving przygotowuje do prowadzenia kursu po którym nurek uzyskuje umiejętności i  uprawnienia do nurkowania pod lodem.  Kurs Instruktora Ice diving daje możliwość pokazania i wykonania pierwszych nurkowań w przestrzeniach zamkniętych i co ważne daje możliwość nurkowania na naszych terenach zimą.

Wymagania wstępne
 • Minimalny wiek 18 lat 
 • Stopiń Open Water Instruktor 
 • Specjalizacja ICE Diving lub równoważna oraz doświadczenie w nurkowaniu pod lodem. 
 • skany (cyfrowe kopie) nastepujących dokumnetów przesłanych na profil SSI przed certyfikacją:
 • badania lekarskie
 • certyfikat szkolenia z reanimacji i pierwszej pomocy, nie starszy niż dwa lata 
 • certyfikat pierwszej pomocy tlenowej 
 • ubezpieczenie OC 
Wymagania sprzętowe
 • maska, fajka, płetwy (UWAGA FAJKA NAJLEPIEJ BEZ ZAWORÓW)
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem, (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - latarka 
 • NIEZBĘDNE  -  szpulka + ŚRUBA LODOWA 
 • NÓŻ
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyslnie nalezy mieć 

 •  Zaliczony egzamin na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia wykładów  i nurkowań pod lodem 

   Abyś uzyskał uprawnienia należy:

  • posiadać ubezpiecznie OC dla profesjonalistów,
  • posiadać afiliację przy aktywnym Centrum Nurkowym lub Resorcie SSI,
  • posiadać ważne badania, 
  • posiadac ważny certyfikat pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej.
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać nastepujące materiały :

 • uzupełniony logbook w aplikacji My SSI
 • podręcznik i materiały DVD z kursu Ice Diving
 • tabele nurkowan rekreacyjnych SSI
 • materiały w wersji elektronicznej na Kurs Instruktor Specjalizacji Ice Diving
 • tabliczkę do zapisywania pod wodą 
Czas trwania kursu

Maksymalny czas trwania kursu 2 dni , maksymalna ilość kandydatów na stopien instruktora specjalizacji deep diving 2.

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu Instructor Ice Diving  będziesz mógł nauczać i certyfikować na stopień Ice Diving czyli szkolić i nadawać uprawnienia do nurkowania pod lodem.

Cena: 1200
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne w wersji Diamond
 • zestaw rejestracyjny i trening records dla specjalizacji Instruktor Ice Diving 
 • wykłady teoretyczne oraz warsztaty
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • cude cards
 • sprzet do wykonywania nurkowań pod lodem 
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu