INSTRUKTOR SPECJALIZACJI NAWIGACJA

Kurs instruktora specjalizacji Nawigacja  przygotowuje do prowadzenia zajęć z zakresu nawigacji podwodnej.  

CZAS TRWANIA: 1 dzień
Cena kursu: 900 PLN - POPATRZ NA OPCJĘ ADVANCED SPECIALITY INSTRUCTOR
Opis kursu

Kurs instruktora specjalizacji Nawigacja  przygotowuje do prowadzenia zajęć z zakresu nawigacji podwodnej. Nawigacja podwodna to nie tylko obsługa i umiejętnośc posługiwania się kompasem ,ale także umiejętności orientacji pod wodą , określenie kierunku oraz odległości i czasu płynięcia.  Dla wielu początkujących płetwnurków jest to problem, a przyszły Instruktor nawigacji powinien umieć go rozwiącać :).

 

Wymagania wstępne
 • Minimalny wiek 18 lat 
 • Stopiń Open Water Instruktor 
 • Specjalizacja Nawigacja 
 • skany (cyfrowe kopie) nastepujących dokumnetów przesłanych na profil SSI przed certyfikacją:
 • badania lekarskie
 • certyfikat szkolenia z reanimacji i pierwszej pomocy, nie starszy niż dwa lata 
 • certyfikat pierwszej pomocy tlenowej 
 • ubezpieczenie OC 
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem, (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą  
 • NIEZBĘDNE  - kompas i zegarek lub komputer 
Wymagania egzaminacyjne

 Aby certyfikacja przebiegła pomyslnie nalezy mieć 

 •  Zaliczony egzamin na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia wykładów  i nurkowań na wodach otwartych  

   Abyś uzyskał uprawnienia należy:

  • posiadać ubezpiecznie OC dla profesjonalistów,
  • posiadać afiliację przy aktywnym Centrum Nurkowym lub Resorcie SSI,
  • posiadać ważne badania, 
  • posiadac ważny certyfikat pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej.
Materiały na kurs

    Kandydat na kurs powinien posiadać nastepujące materiały :

 • uzupełniony logbook w aplikacji My SSI
 • podręcznik i materiały DVD z kursu Nawigacja. 
 • tabele nurkowan rekreacyjnych SSI
 • materiały w wersji elektronicznej na Kurs Instrutor Specjalizacji  Nawigacja.
 • tabliczkę do zapisywania pod wodą 
Czas trwania kursu

Maksymalny czas trwania kursu 1 dzień. 

Uprawnienia po kursie

 Po uzyskaniu certyfikatu Instruktor Nawigacji   będziesz mógł nauczać jak posługiwać się kompasem , orientacji podwodnej oraz   nadawać uprawnienia specjalizacji Nawigacja . .   

Cena: 900 PLN - POPATRZ NA OPCJĘ ADVANCED SPECIALITY INSTRUCTOR
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne 
 • zestaw rejestracyjny i trening records dla specjalizacji Nawigacja
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat 
 • Uwaga ! cenna netto (materiały przeliczne po kursie 4,7 pln za 1 Euro) 
 • Kursy PARP + 25% do ceny Kursu
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu