INSTRUKTOR SPECJALIZACJI SCIENCE OF DIVING

Kurs Instruktora Specjalizacji Science of Diving przygotowuje do prowadzenia kursu wiedzy o nurkowaniu. Jest to kurs na którym adept nurkowania otrzyma wiedzę na temat wizyki nurkowania , zasada pracy automatu , środowiska nurkowego czyli wiedzę potrzebną,aby przyjemnie i bezpiecznie nurkować. Jest to jeden z kursów który może być prowadzny w czasie kiedy mamy trudne warunki środwiskowe czyli zima i wiosna. Czas w którym bardzo często nie można nurkowac lub nasi kursanci nie chcą wchodzić do zimnej wody. Specjalizacja Science of diving jest niezbędna do uzyskania stopnia DIVEMASTER

CZAS TRWANIA: 2 dni
Cena kursu: 1100
Opis kursu

Kurs Instruktora Specjalizacji Science of Diving składa się z sesji teoretycznych , gdzie "szlifujemy" prowadzenie wykładów ORAZ WIEDZE O NURKOWANIU.  

Wymagania wstępne
 • Minimalny wiek 18 lat 
 • Stopiń Open Water Instruktor 
 • skany (cyfrowe kopie) nastepujących dokumnetów przesłanych na profil SSI przed certyfikacją:
 • badania lekarskie
 • certyfikat szkolenia z reanimacji i pierwszej pomocy, nie starszy niż dwa lata 
 • certyfikat pierwszej pomocy tlenowej 
 • ubezpieczenie OC 
Wymagania sprzętowe

 

 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych, KOSZULKA INSTRUKTORA SSI LUB BLUZA :)
 • laptop lub tablet 
 • sprzęt do prowadzenia wykładów on-line (kamerka )
 • materiały dydaktyczne 
 • sprzęt nurkowy jako materiał dydaktyczny 
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyslnie nalezy mieć 

 •  Zaliczony egzamin na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia wykładów 

   Abyś uzyskał uprawnienia należy:

  • posiadać ubezpiecznie OC dla profesjonalistów,
  • posiadać afiliację przy aktywnym Centrum Nurkowym lub Resorcie SSI,
  • posiadać ważne badania, 
  • posiadac ważny certyfikat pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej.
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać nastepujące materiały :

 • uzupełniony logbook w aplikacji My SSI
 • podręcznik i materiały DVD DO  kursu Science of  Diving
 • tabele nurkowan rekreacyjnych SSI
 • materiały w wersji elektronicznej na Kurs Instruktor Specjalizacji Science of  Diving
Czas trwania kursu

Zaleznie od wiedzy i umeijętnoścki kursantów 1 lub 2 dni 

Uprawnienia po kursie

 Prowadzenie oraz certyfikoawanie na stopień Science of Diving (specjalizacji niezbędnej do uzyskania stopnia DIVEMASTER) 

Cena: 1100
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne 
 • zestaw rejestracyjny i trening records dla specjalizacji Instruktor Science of  Diving 
 • wykłady teoretyczne oraz warsztaty
 • zajęcia praktyczne 
 • certyfikat
 • UWAGA cena netto - materiały przeliczone przy kursie 4,7 pln za 1 Euro
 • Kursy PARP + 25% ceny kursu 
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu