INSTRUKTOR SPECJALIZACJI SCOOTER/DPV

Instruktor Specjalizacji Scooter/DPV to stopień uprawniający prowadzenia szkoleń na podwodnych skuterach. 

CZAS TRWANIA: 1-2 dni
Cena kursu: 4500
Opis kursu

Instruktor Specjalizacji Scooter/DPV to stopień uprawniający prowadzenia szkoleń na podwodnych skuterach. W ramach szkolenia prezentujemy różnego rodzaju skutery podwodne , tak aby przyszły ionstruktor miał możliwość porównania oraz nabycia odpowiedniej wiedzy do przekazywania jej kursantom na temat skuterów. 

Wymagania wstępne
 • Minimalny wiek 18 lat 
 • Stopień Open Water Instruktor 
 • skany (cyfrowe kopie) nastepujących dokumnetów przesłanych na profil SSI przed certyfikacją:
 • badania lekarskie
 • certyfikat szkolenia z reanimacji i pierwszej pomocy, nie starszy niż dwa lata 
 • certyfikat pierwszej pomocy tlenowej 
 • ubezpieczenie OC 
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem, (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - latarka 
 • NIEZBĘDNE  - skuter podwodny (zapewniamy na czas kursu)
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyslnie nalezy mieć 

 • Zaliczony egzamin na 90%
 • Zaliczony egzamin z prowadzenia wykładów  i nurkowań na wodach otwartych  
 •  Abyś uzyskał uprawnienia należy:

  • posiadać ubezpiecznie OC dla profesjonalistów,
  • posiadać afiliację przy aktywnym Centrum Nurkowym lub Resorcie SSI,
  • posiadać ważne badania, 
  • posiadac ważny certyfikat pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej.
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać nastepujące materiały :

 • uzupełniony logbook w aplikacji My SSI
 • podręcznik i materiały DVD z kursu Scooter/DPV
 • tabele nurkowan rekreacyjnych SSI
 • materiały w wersji elektronicznej na Kurs Instruktor Specjalizacji Scooter/DPV
 • tabliczkę do zapisywania pod wodą 
Czas trwania kursu

 1 - 2 dni 

Uprawnienia po kursie

 Uprawnienia do szkolenia w zakresie używania w czasie nurkowania podwodnych skuterów w zakresie limitów nurkowań rekreacyjnych.

Cena: 4500
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne w wersji Diamond
 • zestaw rejestracyjny i trening records DLA specjalizacji Instruktor Scooter/DPV
 • wykłady teoretyczne oraz warsztaty
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • minimum dwa różnego typu skutery na czas trwania kursu 
 • UWAGA  - cena netto, materiały policzone po kursie 4,7 pln za 1 Euro 
 • Kursy PARP + 25% do ceny Kursu
Cena nie zawiera

 

 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu