INSTRUKTOR SPECJALIZACJI SUCHY SKAFANDER

Kurs instruktora specjalizacji Suchy Skafander przygotowuje do prowadzenia zajęć oraz nauki pływania w suchym skafandrze.  

CZAS TRWANIA: 1 dzień
Cena kursu: 1000 PLN - POPATRZ NA OPCJĘ ADVANCED SPECIALITY INSTRUCTOR
Opis kursu

Kurs instruktora specjalizacji Suchy Skafander przygotowuje do prowadzenia zajęć oraz nauki pływania w suchym skafandrze. Kurs prowadzimy na wodach otwartych , niemiej  jednak przewidziane sa zajęcia w wodach baseno podobnych. Trochę to dziwnie brzmi suchy skafander na basenie ,może i dziwnie ,ale gwarantuje ,że działa.  

Wymagania wstępne
 • Minimalny wiek 18 lat 
 • Stopiń Open Water Instruktor 
 • Specjalizacja Dry Suit
 • skany (cyfrowe kopie) nastepujących dokumnetów przesłanych na profil SSI przed certyfikacją:
 • badania lekarskie
 • certyfikat szkolenia z reanimacji i pierwszej pomocy, nie starszy niż dwa lata 
 • certyfikat pierwszej pomocy tlenowej 
 • ubezpieczenie OC 
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem, (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą  
 • NIEZBĘDNE  - Suchy skafander + Ocieplacz
Wymagania egzaminacyjne

 Aby certyfikacja przebiegła pomyslnie nalezy mieć 

 •  Zaliczony egzamin na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia wykładów  i nurkowań na wodach otwartych  

   Abyś uzyskał uprawnienia należy:

  • posiadać ubezpiecznie OC dla profesjonalistów,
  • posiadać afiliację przy aktywnym Centrum Nurkowym lub Resorcie SSI,
  • posiadać ważne badania, 
  • posiadac ważny certyfikat pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej.
Materiały na kurs
 

    Kandydat na kurs powinien posiadać nastepujące materiały :

 • uzupełniony logbook w aplikacji My SSI
 • podręcznik i materiały DVD z kursu Dry Suit. 
 • tabele nurkowan rekreacyjnych SSI
 • materiały w wersji elektronicznej na Kurs Instrutor Dry Suit
 • tabliczkę do zapisywania pod wodą 
Czas trwania kursu

Maksymalny czas trwania kursu 1 dzień, maksymalna ilość kandydatów na stopien instruktora specjalizacji suchy skfander  - 2. 

Uprawnienia po kursie

 Po uzyskaniu certyfikatu Instructor Dry Suit  będziesz mógł nauczać jak bezpiecznie nurkować w suchym skafandrze  nadawać uprawnienia specjalizacji Dry Suit. .   

Cena: 1000 PLN - POPATRZ NA OPCJĘ ADVANCED SPECIALITY INSTRUCTOR
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne w wersji Diamond
 • zestaw rejestracyjny i trening records dla specjalizacji Dry Suit 
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • cude cards 
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu