INSTRUKTOR TRAINER

INSTRUKTOR TRAINER jest to stopień uprawniający do prowadzenia kursów instruktorskich Open Water oraz prowadzenia kursów wydawania uprawnień specjalizacji instruktorskich, kursów instruktorskich ER i TRX oraz kursów cross-over.

CZAS TRWANIA: 8 - 9 dni
Cena kursu:
Wymagania wstępne
 • ukończone co najmniej 18 lat
 • stopień Master Instruktor SSI lub równorzędny innej organizacji uznanej federacji lub wyższy (patrz tabelka stopni profesjonalnych)
 • dostarczyć dowód uczestnictwa w przynajmniej jednym seminarium instruktorskim SSI i przynajmniej jednym kursie Cross-over SSI
 • wszyscy kandydaci biorący udział w kursie  profesjonalnym SSI muszą mieć skany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów przesłanych do ODiN przed certyfikacją:
  • badania lekarskie uprawniające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
  • certyfikat szkolenia z reanimacji, nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy),  nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE- ręcznik, klapki, czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć:

 • zalogowanych co najmniej 100 nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 65 godzinach
 • zaliczony test z umiejętności pływackich i nurkowych
 • zaliczone wszystkie umiejętności praktyczne i teoretyczne w zakresie prowadzenia wykładów, prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych
 • zaliczone egzaminy cząstkowe na 90%
 • zaliczony egzamin IE na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia:
  • wykładów
  • zajęć pod wodą na basenie i wodach otwartych
 • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
 • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

 • dostarczone przez kwaterę główną SSI
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu to około 8-9 dni. Prowadzony jest przez Instruktorów Trainerów Certyfierów wyznaczonych przez kwaterę główna SSI. 

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu INSTRUKTOR TRAINER będziesz mógł:

 • prowadzić i organizować kursy dla kandydatów na instruktorów nurkowania SSI
 • asystować przy kursach dla instruktorów nurkowania SSI nauczać nurkowania w ABC
 • prowadzić i certyfikować na kursach specjalistycznych instruktorów SSI
 • prowadzić i CERTYFIKOWAĆ na kursach instruktorów DIVE CONTROL SPECIALIST SSI
Cena:
Cena zawiera
Cena nie zawiera