KURS INSTRUKTORA SPECJALIZACJI NURKOWANIE NA WRAKACH/ ZAAWANSOWANE NURKOWANIE WRAKOWE

Kurs Specjalizacji Instruktor Nurkowania na wakach oraz specjalizacji Instruktor zaawansowanych nurkowań wrakowych przeprowadzany jest tylko i wyłącznie nad morzem. 

CZAS TRWANIA: 2 dni - 18 godzin
Cena kursu: 1500 pln
Opis kursu

Kurs Specjalizacji Instruktor Nurkowania na wakach oraz specjalizacji Instruktor zaawansowanych nurkowań wrakowych przeprowadzany jest tylko i wyłącznie nad morzem. W czasie kursu sprawdzane są umiejętności kandydatów oraz wiedza z zakresu nurkowań wrakowych. W trakcie kursu uczymy  prowadzenia zajęć pod wodą,  na powierzchni oraz na sucho. Specjalizacja nurkowanie na wrakach i zaawansowane nurkowanie wrakowe to specjalizacje wymagające od instruktora szczególnej uwagi i umiejętności. 

Wymagania wstępne
 • Minimalny wiek 18 lat 
 • Stopiń Open Water Instruktor 
 • Specjalizacja Wreck Diver lub Advanced Wreck Diver
 • skany (cyfrowe kopie) nastepujących dokumnetów przesłanych na profil SSI przed certyfikacją:
 • badania lekarskie
 • certyfikat szkolenia z reanimacji i pierwszej pomocy, nie starszy niż dwa lata 
 • certyfikat pierwszej pomocy tlenowej 
 • ubezpieczenie OC 
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem, (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą  
 • NIEZBĘDNE  - boja + szpulka, urządzenie tnące 
 • POLECANE - latarka , laterka zapasowa 
Wymagania egzaminacyjne

 Aby certyfikacja przebiegła pomyslnie nalezy mieć 

 •  Zaliczony egzamin na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia wykładów  i nurkowań na wodach otwartych  

   Abyś uzyskał uprawnienia należy:

  • posiadać ubezpiecznie OC dla profesjonalistów,
  • posiadać afiliację przy aktywnym Centrum Nurkowym lub Resorcie SSI,
  • posiadać ważne badania, 
  • posiadac ważny certyfikat pierwszej pomocy i pierwszej pomocy tlenowej.
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać nastepujące materiały :

 • uzupełniony logbook w aplikacji My SSI
 • podręcznik i materiały DVD z kursu Nurkowanie Wrakowe/ Zaawansowane Nurkowanie Wrakowe
 • tabele nurkowan rekreacyjnych SSI
 • materiały w wersji elektronicznej na Kurs Instrutor Specjalizacji   Nurkowanie Nocne i w ograniczonej widoczności. 
 • tabliczkę do zapisywania pod wodą 
Czas trwania kursu

Czas trwania kursu to 2 dni przy dwóch kandydatach. 

Uprawnienia po kursie

 Po uzyskaniu certyfikatu Instruktor Specjalizacji Nurkowania Wrakowe lub Zaawansowane Nurkowania Wrakowe Nurkowanie w Nocy i ograniczonych warunkach,    będziesz wiedział jak  nauczać bezpiecznego nurkowania na wrakach , jak nauczać zaawansowanych nurkowań wrakowych  oraz   nadawać uprawnienia w zakresie tych dwóch specjalizacji.   

Cena: 1500 pln
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe eletroniczne w wersji Diamond
 • zestaw rejestracyjny i trening records dla specjalizacji Nurkowanie Wrakowe/Zaawansowane Nurkowanie Wrakowe 
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • cude cards 
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu na i z miejsca kursu