OPEN WATER INSTRUKTOR (OWI) (ISO 24802-2)

INSTRUKTOR OPEN WATER jest pierwszym stopniem nadającym uprawnienia oceny i nadawania certyfikatów nurków wód otwartych (Open Water Diver)

CZAS TRWANIA: 50 - 60 h / 7 dni
Cena kursu: 8542 zł (Uwaga cena zależna od poziomu wyszkolenia - zapytaj o cenę !!!)
Opis kursu

INSTRUKTOR OPEN WATER jest pierwszym stopniem nadającym uprawnienia oceny i nadawania certyfikatów nurków wód otwartych (Open Water Diver) , co oznacza, że ukończenie kursu uprawnia do prowadzenia kursów Open Water i certyfikowania płetwonurków stopnia podstawowego.

Kurs składa się z dwóch części. Pierwsza - ITC (Instruktor Training Course) to przygotowanie kandydata na instruktora do samodzielnego szkolenia i nauka oceny kandydatów na nurków.    Druga cześć kursu instruktorskiego to IE (Instructor Evaluation). Jest to zestaw egzaminów przeprowadzonych przez Instruktora Trenera Certyfiera specjalnie oddelegowanego przez SSI do przeprowadzenia egzaminu.

Wymagania wstępne
 • ukończone co najmniej 18 lat,
 • stopień Dive Control Spec lub równorzędny innej organizacji uznanej federacji lub wyższy (patrz tabelka stopni profesjonalnych),
 • co najmniej 75 zalogowanych nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 50 godzinach,
 • skany (cyfrowe kopie) następujących dokumentów przesłanych do ODiN przed certyfikacją:
  • badania lekarskie uprawniające do uprawiania nurkowania, nie starsze niż 1 rok
  • certyfikat szkolenia z reanimacji, nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia CPR (pierwszej pomocy), nie starszy niż 2 lata
  • certyfikat szkolenia pierwszej pomocy tlenowej, nie starszy niż 2 lata
Wymagania sprzętowe

Aby przystąpić do kursu profesjonalnego SSI należy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • maska, fajka, płetwy
 • odpowiedni skafander nurkowy do warunków środowiskowych
 • automat oddechowy z alternatywnym źródłem powietrza odpowiednimi długościami węży i manometrem
 • kamizelka ratowniczo-wypornościowa (Jacket) z inflatorem, (może być ze integrowanym pasem balastowym)
 • butla stalowa lub aluminiowa, polecana minimalna wielkość 10 l
 • pas balastowy (jeżeli nie ma systemu zintegrowanego w jackecie)
 • komputer nurkowy – zalecany lub głębokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - ręcznik, klapki, czapka
Wymagania egzaminacyjne

Aby certyfikacja przebiegła pomyślnie należy mieć :

 • zalogowanych co najmniej 100 nurkowań w wodach otwartych o łącznie wynurkowanych minimum 65 godzinach
 • zaliczony test z umiejętności pływackich i nurkowych
 • zaliczone wszystkie umiejętności praktyczne i teoretyczne w zakresie prowadzenia wykładów, prezentacji ćwiczeń na basenie i wodach otwartych
 • zaliczone egzaminy cząstkowe na 90%
 • zaliczony egzamin IE na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia:
  • wykładów,
  • zajęć pod wodą na basenie i wodach otwartych ,
 • ubezpieczenie OC dla profesjonalistów
 • współpracę z aktywnym Centrum Nurkowym lub Resortem SSI
Materiały na kurs

Kandydat na kurs powinien posiadać następujące materiały:

 • podręczniki ze swoich kursów SSI lub materiały w wersji elektronicznej
 • materiały DVD SSI ze swoich kursów
 • logbook
 • tabele nurkowań bezdekompresyjnych SSI plastikowe lub wersji elektronicznej
 • tabele ekwiwalentnej głębokości i CNS
 • cue cards (tabliczki na basen – Instruktor Open Water, Diveguide, DiveCon
 • materiały w wersji elektronicznej na kurs INSTRUKTOR OPEN WATER (polecane posiadanie laptopa lub tabletu ) wersja elektroniczna diamentowa
 • zestaw rejestracyjny i training records
Czas trwania kursu

Polecany czas trwania kursu od 50 do 60 godzin, zależny od przygotowania kandydatów oraz możliwości przyswajania wiedzy. Zazwyczaj tego typu kurs zajmuje pełne 7 dni. Zaczynamy w sobotę rano i i kończymy po pełnych 7 dniach. Następne 2 dni to egzamin - IE – przeprowadzany przez Instruktora Trenera Certyfiera wyznaczonego przez kwaterę główną SSI.

Jeżeli szkoliłeś się w innej organizacji niż SSI, znajdziemy dla Ciebie odpowiednią opcję.

Uprawnienia po kursie

Po uzyskaniu certyfikatu INSTRUKTOR OPEN WATER będziesz mógł:

 • prowadzić i organizować wycieczki podwodne dla licencjonowanych nurków
 • nauczać nurkowania w ABC
 • pracować w bazach nurkowych jako INSTRUKTOR
 • prowadzić PROGRAMY:
 •   Scuba Rangers (nurkowanie dla dzieci)
 •   Spróbuj Nurkowania (TRY SCUBA)
 •   Przypomnienie umiejętności (Program przypomnienie umiejętności z Open Water Diver )
 •   Experienced Diver Test
 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu INDOOR DIVER
 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu SCUBA DIVER
 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu OPEN WATER DIVER  
 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu ADVANCED ADVENTURER
 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu STRESS & RESCUE
 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu ENRICHED AIR NITROX
 • nauczać i CERTYFIKOWAĆ nurków kursu PERFECT BUOYANCY
 • uczestniczyć w kursach SPECJALITY INSTRUCTOR
Cena: 8542 zł (Uwaga cena zależna od poziomu wyszkolenia - zapytaj o cenę !!!)
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe w wersji elektornicznej 
 • zestaw rejestracyjny  ITC
 • wykłady teoretyczne
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia praktyczne i nurkowania oraz napełnianie butli powietrzem
 • certyfikat
 • cude cards na wszystkie wymienione kursy
 • w przypadki kiedy jestes Divemasterm innej organizacji jak SSI dopłata Professional Fee - 376 pln (netto) 
 • UWAGA  - cena netto, materiały policzone po kursie 4,7 pln za 1 Euro 
 • Kursy PARP + 25% do ceny Kursu
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania 
 • wyżywienia
 • transportu na i z miejsca kursu