REACT RIGHT INSTRUKTOR

  Kurs Instruktora Reac Right polega na traningu i nauce najnowszysch standardów i technik stosowanych w pierszej pomocy. 

CZAS TRWANIA: 1-2 dni
Cena kursu: 1200 pln przy minimum 2 kandydatach
Opis kursu

  Kurs Instruktora Reac Right polega na traningu i nauce najnowszysch standardów i technik stosowanych w pierszej pomocy.

  Pierszej  pomocy oraz prowadzenia masazu serca, pierwszej pomocy tlenowej oraz prowadzenia pierszej pomocy przy uzyciu

  automatycznego defibrylatora. 

Wymagania wstępne
 •    Minimalny wiek: 18 lat
 • Kandydat musi posiadać co najmniej jeden (1) z następujących certy????katów SSI i aktywny status lub równorzędny certy????kat z innych uznanych organizacji:

        • Instruktor asystujący

        • Instruktor Lifeguard poziomu I

        • Instruktor Mermaid

        • Instruktor Pool Freediving

        • Nauczyciel pływania

        Lub

        • Posiadać aktualne medyczne uprawnienia zawodowe: np. Ratownictwa medycznego, pielęgniarskie, lekarskie.

 

Wymagania sprzętowe
 •    Kandydaci na React Right Instructor muszą ćwiczyć korzystając z aktualnego (nie przestarzałego)   i

       odpowiedniego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy i CPR oraz podawania tlenu i AED.

Wymagania egzaminacyjne

    • Ukończenie seminarium dla instruktorów specjalizacji React Right.

    • Uzyskanie co najmniej 90% punktów podczas egzaminu końcowego na instruktora programu React Right.

    • O certy????kat instruktora React Right mogą ubiegać się aktywni instruktorzy pierwszej pomocy i RKO,

      podawania tlenu i AED z uznanej organizacji szkoleniowej.

Materiały na kurs

       

 •    Kandydaci na React Right Instructor muszą posiadać materiały szkoleniowe Instruktorskie  w wersji Diamond oraz materiały szkoleniowe na stopnie podstawowe kursów First Aid & CPR , AED, O2 
Czas trwania kursu

    Czas trwania kursu jak zwykle jest zależny od przygotwnia kursantów. Maxymalny czas trwania kursu 2 dni przy dwóch kursantach.  

Uprawnienia po kursie

  Po uzyskaniu certyfikatu Instructor REACT RIGHT będziesz mógł:

 • nauczać pierwszej pomocy przed medycznej,  
 • nauczać prowadzenia reanimacji i resuscytacji,
 • nauczać prowadzania pierwszej pomocy tlenowej,
 • nauczać obsługi i udzielania pomocy przy uzyciu defibrylatora
 • certyfikować na stopień React Right First Aid & CPR, Oxygen Provider, AED lub ich kombinacji  
Cena: 1200 pln przy minimum 2 kandydatach
Cena zawiera
 • materiały szkoleniowe elektroniczne w wersji Diamond
 • zajęcia teoretyczne - wykłady
 • zajęcia praktyczne  
 • egzamin  
 • certyfikat 
 • UWAGA cena netto - materiały przeliczone przy kursie 4,7 pln za 1 Euro
 • Kursy PARP + 25% ceny kursu 
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania 
 • wyżywienia
 • transportu na i z miejsca kursu