SIDEMOUNT INSTRUKTOR

Instruktor Sidemount uprawnia do nauczania i certyfikowania nurków rekreacyjnych specjalizacji sidemount czyli w konfiguracji bocznej. 

CZAS TRWANIA: 2 dni - 18 godzin
Cena kursu: 1500
Opis kursu

 Kurs Instruktora Sidemount przy dobrym przygotowaniu kandydatów trwa dwa dni. Pierwszy dzień to wykłady i baseny , drugi dzień to nurkowania minimalnie dwa. Kurs przygotowuje do prowadzenia zajęć z zakresu rekreacyjnych nurkowań sidemount (czyli konfiguracji bocznej ), zmiany konfiguracji , pływania, wyważania , dopasowywania sprzętu oraz różnic przy nurkowaniu w skafandrze mokrym i skafandrze suchym.  

Wymagania wstępne
 • Minimalny wiek 18 lat 
 • Stopiń Open Water Instruktor 
 • Specjalizacja Sidemount Recrational Sidemount Diving
 • skany (cyfrowe kopie) nastepujących dokumnetów przesłanych na profil SSI przed certyfikacją:
 • badania lekarskie
 • certyfikat szkolenia z reanimacji i pierwszej pomocy, nie starszy niż dwa lata 
 • certyfikat pierwszej pomocy tlenowej 
 • ubezpieczenie OC 

 

Wymagania sprzętowe

Aby przystapić do kursu profesjonalnego SSU nalezy posiadać osobisty sprzęt dobrej jakości:

 • Maska, fajka,płetwy
 • odpowiedzni skafander nurkowy do warunków środowiskowych 
 • 2 automaty oddechowe w konfiguracji sidemount
 • uprząż sidemount wraz z workiem wypornościowym 
 • 2 butle stalowe lub aluminiowe 
 • odpowiednią ilośc balastu
 • komputer nurkowy - zalecony lub głebokościomierz i czasomierz
 • kompas
 • przyrząd do cięcia pod wodą 
 • tabliczka do zapisywania pod wodą
 • POLECANE - ręcznik , klapki, czapka 

 

 

Wymagania egzaminacyjne

 Aby certyfikacja przebiegła pomyslnie nalezy mieć 

 •  Zaliczony egzamin na 90%
 • zaliczony egzamin z prowadzenia wykładów , zajęć basnowych i nurkowań na wodach otwartych 
 • ubezpiecznie OC dla profesjonalistów
 • afiliację przy aktywnym Centrum Nurkowym lub Resorcie SSI
Materiały na kurs

    Kandydat na kurs powinien posiadać nastepujące materiały :

 • uzupełniony logbook w aplikacji My SSI
 • podręcznik i materiały DVD z kursu Recreational Sidemount Diver 
 • tabele nurkowan rekreacyjnych SSI
 • materiały w wersji elektronicznej na Kurs Instrutor Recreational Sidemount
 • tabliczkę do zapisywania pod wodą 
Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zalezy od umiejętności i przygotowania przyszłych instruktorów. Minimalny czas trwania kursu 2 dni. Maxymalnie 3 osoby na kursie. 

Uprawnienia po kursie

 Po uzyskaniu certyfikatu Recreational Sidemount Instruktor Będziesz mógł nauczac i certyfikowac na stopień Recreational Sidemount  Diver 

Cena: 1500
Cena zawiera
 •  materiały szkoleniowe elektroniczne w wersji Diamond
 • zajęcia teoretyczne - wykłady
 • zajęcia basenowe 
 • nurkowania w wodach otwartych 
 • napełnianie butli powietrzem 
 • certyfikat 
Cena nie zawiera
 • zakwaterowania 
 • wyżywienia
 • transportu na i z miejsca kursu