Najczęstsze pytania kursantów

Co to jest SSI?

SSI to skrót od Scuba School International (czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Nurkowania). Federacja powstała w 1970 roku w Stanach Zjednoczonych. Zrzesza centra nurkowe i instruktorów nurkowania. Podstawowym założeniem filozofii SSI jest Diament Nurka, który mówi, że najlepiej wyszkolony płetwonurek to osoba posiadająca wiedzę, umiejętności, sprzęt oraz doświadczenie. Według SSI tylko instruktor płetwonurkowania  pracujący lub współpracujący z Centrum nurkowym  jest w stanie dać adeptowi nurkowania wyżej wymienione elementy.

 

Jak wyglada kurs instruktorski ? 

Na kursie instruktorskim uczysz się  jak uczyć nurkowania, jak prowadzić wykłady, jak prowadzić zajęcia basenowe, jak prowadzić odprawę przed basenen I po basenie oraz jak prowadzić nurkowania. Kurs instruktora nurkowania pokaże Ci  na czym polega filozofia i zasada działania SSI,  w jaki sposób prowadzić dokumnetację kursu oraz w jaki sposób I jak oceniać kursantów na określonych kursach. Zajęcia zazwyczaj trwają od godziny 8.00 do godziny 18.00, a potem jest praca domowa.  W tym czasie mamy zajęcia w sali wykladowej, testy, zajęcia na basenie oraz zajęcia w wodach otwartych. Kurs instruktora nurkowania czy też kurs asystenta instruktora nurkowania to ciężka praca. 

Ostatnie dwa dni to egzamin. Pierwszego dnia  jest egzamin teoretyczny, a drugiego egzamin z części praktycznej.

A po wszystkim wręcznie certyfikatu Instruktora Nurkowania SSI :)

 

Ile trwa kurs instruktorski ?

To zależy z jakiego poziomu zaczynasz kurs instruktorski.

Jeżeli startujesz z poziomu Divemaster SSI (lub divemaster innej organizacji) - kurs trwa 10 dni + 2 dni egzaminacyjne.

Jeżeli startujesz z poziomu  Divecon SSI - kurs trwa 7 dni + 2 dni egzaminacyjne.

 

Gdzie prowadzonje są kursy ?

Kursy prowadzimy w Centrum Niezwykłych Nurkowań KROKODYLE w Olsztynie przy ul.Dąbrowszczaków 5/1.

Zajęcia basenowe prowadzimy na Pływalnii Uniwersyteckiej  przy ul.Tuwima 9 w Olsztynie a zajecia w wodach otwartych prowadzimy w jeziorze Ukiel, w Olsztynie. Miejsca te są w niewielkiej odległości od siebie co daje możliwość przeprowadzenia ich sprawnie.

 

Jakie uprawnienia nabywam ?

Zdobywając stopień  INSTRUKTOR OPEN WATER będziesz mógł:

 

Jakie są opłaty za bycie profasjonalnym członkiem SSI?

Aby szkolić i certyfikować w SSI musisz  mieć status aktywnego profesjonalnego członka SSI. Jednym z wymogów jest uiszczenie składki,  która na rok 2017  była opłacana do 29 lutego 2017 r. , wynosiła dla instruktora nurkowania  -  600 zł netto. W tym roku został wprowadzony program, w którym otrzymuje się punkty za wyszkolenie I wydanie certyfikatów. Punkty te są zamieniane na euro i jeżeli dużo szkolisz nie musisz płacić składki instruktorskiej.

 

Co to znaczy, że instruktor powinien być afiliowany przy centrum nurkowym?

Filozofia SSI zakłada, że najlepszy kurs można zrobić  tylko w Centrum Nurkowym. Każdy instruktor nurkowania SSI  aby mógł szkolić musi współpracować z  centrum nurkowym SSI,  rozumieć i znać zasady działania w centrum nurkowym oraz zasady współpracy.